Μενού Κλείσιμο

Αίτηση εγγραφής μέλους

Εγγραφή / Κόστος εγγραφής
Ετήσια συνδρομή των μελών της στα 5 ευρώ και χωρίς κόστος εγγραφής. Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν θα ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα: Κατάθεση 5 ευρώ στο λογαριασμό της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Φυσικής Αγωγής στην Τράπεζα Πειραιώς
με IBAN: GR22 0172 0550 0050 5507 2254 349.
(Προσοχή! θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα καταθέτη στο αποδεικτικό κατάθεσης σαν αιτιολογία). Η συμπληρωμένη αίτηση εγγραφής μέλους να σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].
Αποστέλλουμε αποδεικτικό πληρωμής.

Κατεβάστε την αίτηση εγγραφής εδώ.