Μενού Κλείσιμο

Οι σκοποί της ένωσης

Η προαγωγή και η ανάπτυξη της επιστήμης της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού στην εκπαίδευση.
Η μελέτη και ανάδειξη θεμάτων της επιστήμης της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού στην εκπαίδευση και η διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας στο εκπαιδευτικό σύστημα.
Η προώθηση του επιστημονικού και κοινωνικού διαλόγου για ζητήματα που αφορούν σε θέματα της επιστήμης της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού στην εκπαίδευση.

Τελευταίες Ανακοινώσεις