Μενού Κλείσιμο

Επικοινωνία

Π.ΕΝ.Ε.Λ.Φ.Α.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Αριθμός Σωματείου: 19620
Χρυσοστόμου Σμύρνης 48, 15451, Νέο Ψυχικό / Ροδοδάφνης 20, 15233, Χαλάνδρι
Α.Φ.Μ. 997356224, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου 
ΤΗΛ.: 69723566582106755725
EMAIL: penelfa3@gmail.com
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: https://penelfa.gr