Δημοσιεύσεις

    Στο επιστημονικό περιοδικό Ύσπληξ δημοσιεύονται μετά από κρίση, άρθρα σχετικά με το ευρύτερο πεδίο της Φυσικής Αγωγής.

    Πιο συγκεκριμένα γίνονται δεκτά προς κρίση:

  • Άρθρα: πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες, οι οποίες ακολουθούν επιστημολογικά αποδεκτή μέθοδο οποιασδήποτε μεθοδολογικής κατεύθυνσης.

  • Επισκοπήσεις ερευνητικών εργασιών και αποτελεσμάτων σε θέματα σχετικά με τη Φυσική Αγωγή.

  • Αποτύπωση καλών πρακτικών.

  •  

JoomSpirit

Web Design: Φώτης Θυμωδέας - Ασημίνα Κριμπένη