Νομοθεσία

Άγνοια Νόμου δεν συγχωρείται
Κατά γενική αρχή του δικαίου, «άγνοια νόμου δεν συγχωρείται».  Συνεπώς,   
ο δράστης αδίκων πράξεων δεν είναι δυνατό να απαλλαγεί από την ποινή προβάλλοντας απλώς τον ισχυρισμό ότι δεν ήξερε ότι αυτό που έκανε απαγορεύεται.
Γι' αυτό άλλωστε και το άρθρο 31 του Ποινικού Κώδικα ορίζει ότι:
«1.  Μόνη  η  άγνοια του αξιοποίνου δεν αρκεί για να αποκλείσει τον καταλογισμό. 2. Η πράξη όμως δεν καταλογίζεται στο δράστη αν αυτός  πίστεψε λόγω  πλάνης  ότι  είχε δικαίωμα να τελέσει την πράξη και η πλάνη του αυτή ήταν συγγνωστή».

JoomSpirit

Web Design: Φώτης Θυμωδέας - Ασημίνα Κριμπένη