Προσαρμογή στα Ελληνικά και στάθμιση τεσσάρων ερωτηματολογίων του διαθεωρητικού μοντέλου σχετικών με τη φυσική δραστηριότητα σε εφήβους

Νικόλαος Τζωρμπατζάκης, Mike Sleap

Περίληψη


 

Mία σειρά τεσσάρων ερωτηματολογίων του διαθεωρητικού μοντέλου προσαρμόστηκαν στα Ελληνικά και σταθμίστηκαν για ένα δείγμα εφήβων. Το πλήθος του δείγματος κυμάνθηκε μεταξύ 17 και 61 εφήβων, στις διάφορες μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν, με μέσο όρο ηλικίας τα 15.8 έτη. Η προσαρμογή έγινε από τα Αγγλικά στα Ελληνικά χρησιμοποιώντας τη μέθοδο μετάφραση-πίσω-μετάφραση. Κατά τη στάθμιση τα ερωτηματολόγια εξετάστηκαν ως προς την ταυτόχρονη εγκυρότητα, εσωτερική αξιοπιστία και αξιοπιστία εξέτασης- επανεξέτασης. Το ερωτηματολόγιο των σταδίων αλλαγής συμπεριφοράς έδειξε ικανοποιητική ταυτόχρονη εγκυρότητα με καρδιοσυχνομέτρηση συνδυασμένη με ημερολόγια δραστηριοτήτων καθώς και ικανοποιητική αξιοπιστία εξέτασης-επανεξέτασης δύο εβδομάδων. Τα ερωτηματολόγια των διαδικασιών αλλαγής συμπεριφοράς, της αυτό- αποτελεσματικότητας και του ισοζυγίου απόφασης βρέθηκαν να έχουν ικανοποιητική εσωτερική αξιοπιστία, και στις περισσότερες περιπτώσεις ικανοποιητική αξιοπιστία εξέτασης-επανεξέτασης δύο εβδομάδων. Καταδεικνύεται ότι τα εξεταζόμενα ερωτηματολόγια φανέρωσαν ικανοποιητικά ψυχομετρικά χαρακτηριστικά ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με εμπιστοσύνη στο παρόν δείγμα αλλά και σε άλλα παρόμοια Ελληνικά δείγματα στο μέλλον.Λέξεις κλειδιά


Στάδια αλλαγής, διαδικασίες αλλαγής, καρδιοσυχνόμετρα, ημερολόγια δραστηριότητας.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


American College of Sports Medicine (2000). ACSM's guidelines for exercise testing and prescription. Philadelphia: Lippincot, Williams & Wilkins.

Ainslie P., Reilly T., & Westerterp K. (2003). Estimating human energy expenditure: A review of techniques with particular reference to doubly labelled water. Sports Medicine, 33, 683-698.

Armitage C. (2009). Is there utility in the transtheoretical model? British Journal of Health Psychology, 14, 195-210.

Bandura A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioural change. GPsychological Review, 84, 191-215.

Biddle S., & Fuchs R. (2009). Exercise psychology: A view from Europe. Psychology of Sport and Exercise, 10, 410-419.

Biddle S., Sallis J., & Cavill N. (1998). Policy Framework for Young People and Health- Enhancing Physical Activity: Young and Active? Young People and Health- Enhancing Physical Activity: Evidence and Implications. London, Health Education Authority.

Bland J., & Altman D. (1986). Statistical methods for assessing agreement between two methods of clinical measurement. The Lancet, 1, 307-310.

Bryman A., & Cramer D. (1997). Quantitative data analysis with SPSS for windows: A guide for social scientists. London: Routledge.

Cardinal B., Lee J.-Y., Kim Y.-H., Lee H., Li K.-K., & Si Q. (2009) Behavioral, Demographic, Psychosocial, and Sociocultural concomitants of stage of change for physical activity behavior in a mixed-culture sample. American Journal of Health Promotion; 23(4): 274- 278.

Cardinal B., Tuominen K., & Rintala P. (2003) Psychometric assessment of Finnish versions of exercise-related measures of Transtheoretical Model constructs. International Journal of Behavioral Medicine; 10(1): 31-43.

Cardinal B., Tuominen K., & Rintala P. (2004) Cross-cultural comparison of American and Finnish college students' exercise behavior using transtheoretical model constructs. Research Quarterly for Exercise & Sport; 75(1): 92-101.

Cavill N., Biddle S., & Sallis J. (2001). Health Enhancing Physical Activity for Young People: Statement of the United Kingdom Expert Consensus Conference. Pediatric Exercise Science, 13, 12-25.

Chen H., Horner S., & Percy M. (2003). Cross-cultural validation of the stages of the tobacco acquisition questionnaire and the decisional scale. Research in Nursing and Health, 26, 233-243.

Ekelund U., Yngve A., & Sjostrom M. (1999). Total daily energy expenditure and patterns of physical activity in adolescents assessed by two different methods. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 9, 257-264.

Epstein L., Paluch R., Kalakanis L., Goldfield G., Cerny F., & Roemmich J. (2001). How Much Activity Do Youth Get? A Quantitative Review of Heart-Rate Measured Activity. Pediatrics, 108, 44-54.

Freedson P. (1989). Field monitoring of physical activity in children. Pediatric Exercise Science, 1, 8-18.

Freedson P., & Miller K. (2000). Objective monitoring of physical activity using motion sensors and heart rate. Research Quarterly for Exercise and Sport, 71, 21-29.

Gill D. (1997). Measurement, Statistics, and Research Design Issues in Sport and Exercise Psychology. Measurement in Physical Education and Exercise Science, 1, 39-53.

Howitt D., & Cramer D. (2003). A guide to computing statistics with SPSS Release 11 for Windows. Essex: Pearson Education.

Institute of Medicine. (2005). Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein, and Amino Acids (Macronutrients). Washington, DC, National Academies Press.

Jannis I., & Mann L. (1977). Decision making: A psychological analysis of conflict, choice and commitment. New York, NY: Free Press.

Janz K. (2003). Use of heart rate monitors to assess physical activity. In Welk, G.J. (Ed.), Physical activity assessment for health-related research (143-161). Champaign, IL: Human Kinetics.

Janz K., Golden J., Hansen J., & Mahoney L. (1992). Heart Rate Monitoring of Physical Activity in Children and Adolescents: The Muscatine Study. Pediatrics, 89, 256-261.

Jones E. (1987). Translation of quantitative measures for use in cross-cultural research. Nursing Research, 36, 324-327.

Jones E., & Kay M. (1992). Instrumentation in cross-cultural research. Nursing Research, 41, 186-188.

Jordan P., Nigg C., Norman G., Rossi J., & Benisovich S. (2002). Does the transtheoretical model need an attitude adjustment? Integrating attitude with decisional balance as predictors of stage of change for exercise. Psychology for Sport and Exercise, 3, 65-83.

Kao Y., Lu C., & Huang Y. (2002) Impact of transtheoretical model on the psychosocial factors affecting exercise among workers. Journal of Nursing Research; 10: 303-309.

Καρασούλη Κ. (2006) Μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν τη διατροφική συμπεριφορά σε ένα δείγμα μαθητών Δημοτικών σχολείων του Νομού Θεσσαλονίκης. Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής (Κλινική Διατροφή). Αθήνα, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Μεταπτυχιακή Διατριβή.

Kearney J.C., Kearney M.J., McElhone S., & Gibney M. (1999) Methods used to conduct the pan-European Union survey on consumer attitudes to physical activity, body weight and health. Public Health Nutrition; 2(1a): 79-86.

Laffrey S. (2000) Physical activity among older mexican american women. Research in Nursing and Health; 23: 283-392.

Marcus B., Rakowski W., & Rossi J. (1992). Assessing motivational readiness and decision making for exercise. Health Psychology, 11, 257-261.

Marcus B., Rossi J., Selby V., Niaura R., & Abrams D. (1992). The stages and processes of exercise adoption and maintenance in a worksite sample. Health Psychology, 11, 386- 395.

Marcus B., Selby V., Niaura R, & Rossi J. (1992). Self-efficacy and the stages of exercise behavior change. Research Quarterly for Exercise and Sport, 63, 60-66.

Marcus B., & Simkin L. (1993). The Stages of Exercise Behavior. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 33, 83-88.

Marshall S., & Biddle S. (2001). The Transtheoretical Model of Behavior Change: A Meta- Analysis of Applications to Physical Activity and Exercise. Annals of Behavioral Medicine, 23, 229-246.

Martin-Diener E., Thuring N., Melges T., & Martin B. (2004). The Stages of Change in three stage concepts and two modes of physical activity: a comparison of stage distributions and practical implications. Health Education Research, 19, 406-417.

Moon J., & Butte N. (1996). Combined heart rate and activity improve estimates of oxygen consumption and carbon dioxide production rates. Journal of Applied Physiology, 81, 1754-1761.

Nieman D. (1999). Exercise testing and prescription: A health-related approach. Mountain View CA: Mayfield.

Nigg C. (2001). Explaining adolescent exercise behavior change: A longitudinal application of the transtheoretical model. Annals of Behavioral Medicine, 23, 11-20.

Nigg C. (2002). Physical activity assessment issues in population-based interventions: a stage approach. In Welk, G. (Ed.), Physical Activity Assessments for Health-Related Research (227-239). Champaign, IL, Human Kinetics.

Nigg C., & Courneya K. (1998). Transtheoretical Model: Examining Adolescent Exercise behavior. Journal of Adolescent Health, 22, 214-224.

Nigg, C., Norman G., Rossi J. & Benisovich S. (1999) Processes of exercise behavior change: Redeveloping the scale. Poster session presented at the Societal of Behavioral Medicine conference, San Diego, CA.

Παπαϊωάννου Α., Μπεμπέτσος Ε., Καφετζή Σ., & Σάγκοβιτς Α. (2006). Προκαταρκτική Μελέτη της Εγκυρότητας Ερωτηματολογίου, με Βάση το Μοντέλο των Σταδίων Αλλαγής ως προς την Άσκηση – Φυσική Δραστηριότητα. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό, 4, 78-86.

Page A., Cooper A., McKenna J., Foster L., Riddoch C., & Fox K. (2000). Development of a research tool to measure physical activity among young people aged 5-16. Measurement in Physical Education and Exercise Science, 4, 267-268.

Pan F., & Chen C.-H. (2010) Application of the transtheoretical model of exercise behavior change plan in high school students. International Journal of Human and Social Sciences; 5(10): 682-685.

Plotnikoff R., Blanchard C., Hotz S., & Rhodes R. (2001). Validation of the decisional balance scales in the exercise domain from the transtheoretical model: A longitudinal test. Measurement in Physical Education and Exercise Science, 5, 191-206.

Plotnikoff R., Hotz S., Birkett N., & Courneya K. (2001). Exercise and the Transtheoretical Model: A longitudinal test of a population sample. Preventive Medicine, 33, 441-452.

Prochaska J., & DiClemente C. (1983). Stages and processes of self-change of smoking: toward and integrative model of change. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 51, 390-395.

Prochaska J., Velicer W., Diclemente C., & Fava J. (1988). Measuring processes of change: applications to the cessation of smoking. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 56, 520-528.

Prochaska J., Wright J., & Velicer W. (2008). Evaluating theories of health behavior change: A hierarchy of criteria applied to the transtheoretical model. Applied Psychology: An International review, 57, 561-588.

Reed G., Velicer W., Prochaska J., Rossi J., & Marcus B. (1997). What makes a good staging algorithm: Examples from regular exercise. American Journal of Health Promotion, 12, 57-66.

Rhodes R., Berry T., Naylor P., & Higgins J. (2004). Three-step validation of exercise behavior processes of change in an adolescent sample. Measurement in physical education and exercise science, 8, 1-20.

Rowe P., Van der Mars H., Schuldheisz J., & Fox S. (2004). Measuring students’ physical activity levels: validating SOFIT for use with high-school students. Journal of Teaching in Physical Education, 23, 235-251.

Rowland T. (1993). Aerobic exercise testing protocols. In

Rowland, T. (Ed.), Pediatric Laboratory Exercise Testing: Clinical Guidelines (19-41). Champaign, IL, Human Kinetics.

Sallis J., & Saelens B. (2000). Assessment of physical activity by self-report: Status, limitations, and future directions. Research Quarterly for Exercise and Sport, 71(Suppl.2), 1-14.

Sarkin J., Johnson S., Prochaska J.O., & Prochaska J.M. (2001). Applying the transtheoretical model to regular moderate exercise in an overweight population: Validation of a stages of change measure. Preventive Medicine, 33, 462-469.

Spencer L., Adams T., Malone S., Roy L., & Yost E. (2006) Applying the transtheoretical model to exercise: A systematic and comprehensive review of the literature. Health Promotion Practice; 7, 428-443.

Strong W., Malina R., Blimkie C, Daniels S., Dishman R., Gutin B., Hergenroeder A., Must A., Nixon P., Pivarnik J., Rowland T.,

Trost S. & Trudeau F. (2005). Evidence based physical activity for school-age youth. Journal of Pediatrics, 146, 732-737.

Thomas J., & Nelson J. (2001). Research methods in Physical Activity (4th ed.) Champaign, IL: Human Kinetics.

Trost S. (2005). Discussion paper for the development of recommendations for children’s and youths’ participation in health-promoting physical activity. Australian Department of Health and Ageing, 1-157.

Twisk J. (2001). Physical Activity Guidelines for Children and Adolescents: A critical review. Sports Medicine, 31, 617-627.

Vincent W. (1999). Statistics in kinesiology (2nd ed.). Champaign, IL: Human Kinetics.

Wakui S., Shimomitsu T., Odagiri Y., Inoue S., Takamiya T., & Ohya Y. (2002). Relation of the stages of change for exercise behaviors, self-efficacy, decisional balance. Journal of Sport Medicine and Physical Fitness, 42, 224-232.

Woods C., Mutrie N., & Scott M. (2002). Physical activity intervention: a Transtheoretical Model-based intervention designed to help sedentary young adults become active. Health Education Research, 17, 451-460.

Wyse J., Mercer T., Ashford B., Buxton K., & Gleeson M. (1995). Evidence for the validity and utility of exercise behavior change scale in young adults. Education Research, 19, 365- 377.

Zhu W., & Kang S-J. (1998). Cross-cultural stability of the optimal categorisation of a self- efficacy scale: A Rasch analysis. Measurement in Physical Education and Exercise Science, 2, 225-241.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Σχόλια σε αυτό το άρθρο

Προβολή όλων των σχολίων