Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σταφυλά, Αμαλία, Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας