Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Νικηταΐδης, Νικόλαος Εμμανουήλ, 2ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου - Γ' Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας, Ελλάδα