Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μπουρνέλλη, Παγώνα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τ.Ε.Φ.Α.Α., (Ph.D.).