Προφίλ Χρήστη

Betsy Lundstrom

Βιογραφικά Στοιχεία I'm Betsy and I live in a seaside city in northern Austria, Pitting. I'm 39 and I'm will soon finish my study at Japanese Studies.