Προφίλ Χρήστη

Antje Kendrick

Βιογραφικά Στοιχεία Hello, I'm Antje, a 23 year old from Yardley Gobion, United Kingdom. My hobbies include (but are not limited to) Exhibition Drill, Color Guard and watching Psych.